de kleine lettertjes pagina, omdat het nu eenmaal moet

Onze algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn bij elke opdracht van toepassing :

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met DVDMPHOTOGRAPHY, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van DVDMPHOTOGRAPHY te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van DVDMPHOTOGRAPHY zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld of de reportage dient vroeger uitgevoerd te worden.
2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan DVDMPHOTOGRAPHY. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Pas bij betaling van de voorschotfactuur is de boeking definitief (zie artikel 6).
2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld.
2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Auteursrechten en fotomateriaal

3.1. Foto en video gemaakt door DVDMPHOTOGRAPHY kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en social media. Indien u dit niet wenst, gelieve ons hiervan alvorens de fotoshoot op de hoogte te brengen.

3.2. Het fotografisch werk van DVDMPHOTOGRAPHY is onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de reportage krijgt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor, of zonder toestemming van de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Foto's kunnen ten alle tijde gebruikt worden voor commerciële doeleinden (digitaal en geprint). De klant dient uitdrukkelijk op voorhand te melden de foto's niet mogen gebruikt worden voor deze doeleinden. Indien de klant niets vermeld wordt dit stilzwijgend toegestaan.

3.3. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. Het aantal foto's vermeld bij de tarieven is het minimum aantal foto's dat de klant ontvangt.

3.4. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Aangezien fotografie een artistiek werk is kan de fotograaf onder geen beding enige aansprakelijkheid worden opgelegd voor het niet leveren van gewenste kwaliteitseisen van de klant. DVDMPHOTOGRAPHY gebruikt de kennis, professioneel materiaal en artistieke ingesteldheid om zo kwalitatief mogelijk werk te leveren.

3.5. Indien van toepassing dienen de bestelde prints/producten moet door de klanten worden afgehaald bij DVDMPHOTOGRAPHY  op onderstaand adres: Fonteinstraat 57, 9400 Okegem. Tegen meerprijs kan dit door postorderbedrijf geleverd worden, op risico van de klant.

3.6. Bijbestellingen kunnen enkel worden gemaakt via de website www.dvdmphotography.com of per e-mail naar info@dvdmphotography.com. Een offerte/bestelbon wordt opgemaakt ter ondertekening. De aankoop is bindend, Bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

3.7. De foto's worden geleverd in jpg formaat, hoogste kwaliteit en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

3.8. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

3.9. Archivering van foto’s, DVDMPHOTOGRAPHY  zal de bestanden van de fotosessie tot zes (6) maanden na de sessie bewaren. Vanaf zes (6) maanden na de sessie is DVDMPHOTOGRAPHY  niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden.

3.10. Wanneer de sessie op het moment van de reportage uitloopt gelden de extra kosten van €70/uur.

3.11. Albums worden opgemaakt en ontworpen door DVDMPHOTOGRAPHY.

Artikel 4. Beperking Aansprakelijkheid

4.1. Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

4.2. Voor, tijdens of na de fotosessie is de fotograaf niet aansprakelijk voor:

Schade bij de opdrachtgever;

Indirecte schade bij gevolg van gebruik of diensten;

Lichamelijke of materiële schade:

Verliezen en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij; 

Kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen. 

4.3. Indien de fotograaf de overeenkomst niet kan uitvoeren door brand, ongeval, overmacht of een andere reden buiten de wil van de fotograaf, zal DVDMPHOTOGRAPHY alle bedragen terugbetalen aan de opdrachtgever, inclusief voorschot, en zal de fotograaf verder geen verplichting meer hebben met betrekking tot deze overeenkomst. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt eveneens ingeval fotografisch materiaal beschadigd raakt tijdens bewerking, verloren gaat door een defect van camera, geheugenkaart of ander medium, verloren gaat in de post, of op elke andere wijze verloren of beschadigd raakt zonder dat de fotograaf schuld treft. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt een andere fotograaf gezocht die in gelijkaardige stijl fotografeert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt de afspraak terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis herboeking.

Artikel 5. Maaltijden voor fotograaf

Op evenementen die zes (6) uur of langer duren moet een WARME en/of VERSE maaltijd voorzien worden voor DVDMPHOTOGRAPHY en zijn medewerkers. Als de opdrachtgever geen warme maaltijd voorziet, begrijpt de opdrachtgever dat DVDMPHOTOGRAPHY het evenement zal verlaten om een maaltijd te kopen en niet verantwoordelijk is voor de tijd die daardoor verloren is gegaan. De opdrachtgever begrijpt dat een fotoreportage zwaar werk is, en een deftige maaltijd voor de fotograaf in het belang is van alle partijen.

Artikel 6. Facturatie en betalingen

Een fotosessie wordt betaald in 2 delen. Een voorschotfactuur ten bedrage van 30% wordt opgemaakt van het totaalbedrag. Pas bij betaling van voorschotfactuur is de boeking definitief. Dit bedrag dient als annulatieverzekering en kan onder geen beding teruggevorderd worden. Na de reportage wordt een factuur gestuurd met het restbedrag. Na het ontvangen van het restbedrag worden de afgewerkte producten afgeleverd volgens overeenkomst in offerte. De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE38 0004 1932 8572. Bedragen zijn verschuldigd binnen de 14 werkdagen na factuurdatum.  Een preview van de foto's wordt op de site via een beveiligde link aan de klant bezorgd voor vervallen van de eindfactuur.

Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan DVDMPHOTOGRAPHY een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Hier uitvloeiend worden de afgewerkte producten niet geleverd alvorens betaling van het volledige factuurbedrag + eventuele kosten.

Artikel 6 is algemeen van toepassing, tenzij een wijziging tussen DVDMPHOTOGRAPHY en klant besproken is en getekend op offerte/bestelling.

 

Deze algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.